Whole Person Coaching

 

ZAŽIVITE CELOTNEGA SEBE

Razlaga ali opisen prevod bi se glasil nekako takole: coach, ki s postavljanjem pravih vprašanj v pravem trenutku upošteva stranko kot celoto, osebo kot celoto. Whole Person Coaching je registrirana oznaka, zato jo kot tako uporabljam tudi v besedilu v slovenskem jeziku.

Whole Person Coaching obravnava stranko kot integrirano celoto ter ji s takim pristopom pomaga razkriti medsebojne povezave in medsebojne vplive različnih vidikov njenega življenja.

Z uporabo holističnega procesa Whole Person Coach obravnava celotno osebo: upošteva njen razum (psiho – “mind”), duševnost (čustva – “heart”), fizično pojavnost (telo – “body”), človeško obnašanje (odnose – “relationship”) in duhovno komponento (duha – “spirit”) ter s stranko so-ustvarja znotraj tega coaching razmerja, kar izzove najboljše tako iz stranke kot iz coacha.

Ta holistična metoda temelji na predpostavki, da, ko enkrat spoznaš, sprejmeš in izraziš vse vidike celotnega sebe, si v položaju, ko lahko zacvetiš na kateremkoli življenjskem področju … Whole Person Coaching se osredotoča na to, kar je mogoče, in ustvarja spremembo s tem, ko širi perspektive in možnosti ter povečuje strankine prirojene moči in vire (povzeto po spletni strani Coach Training World, kjer lahko najdete več informacij v angleškem jeziku).

Feroshia R. J. Knight, MA, MCC, ustanoviteljica Coach Training World in kreatorka programa Whole Person Coaching, pravi takole:

Bistvo sistema Whole Person Coaching je v tem, da gremo navznoter in sprejmemo (nazaj) vse, kar v resnici smo – in smo skozi leta potisnili v temo, ker ni bilo sprejemljivo ali smo mislili, da zaradi tega ne bomo sprejeti -, pripeljemo to celoto ven, v svet, na način, na katerega se počutimo avtentično usklajeni, tako da nič več nimamo tistega notranjega glasu, da nismo dovolj dobri, da smo preveč, premalo, preveč to ali preveč ono … tako lahko samo smo, mirni navznoter. In s tega izhodišča lahko ustvarimo karkoli v svojem življenju in enostavno živimo … mirni navznoter, prizemljeni znotraj svojega največjega potenciala.

Kaj želiš doseči, je v resnici odvisno od tebe, moje delo {kot Whole Person Life Coach} je, da ti dam sposobnost zaupanja sebi in da si si všeč do te mere, da spoštuješ to, kar si. Ker ti že imaš spretnost, imaš sposobnost, imaš znanje, imaš moč … tvoja ovira je, da je znotraj tebe toliko vsega, da ne zmoreš videti sebe, da ne zmoreš povečati vsega, kar že imaš. Zato, če želiš idealnega tipa, idealno službo ali pa se želiš le prijetno počutiti ob tem, ko v skupini ljudi ali v krogu družine avtentično govoriš o sebi … to ni nobena znanost, to so blokade, te notranje zgodbe, ki jih prenašamo in ki nam preprečujejo, da bi se bili zmožni izraziti.”

 

Feroshia R. J. Knight (video in več informacij najdete tu)