Partnersko razmerje

Spraševala sem (se), kaj bi bilo potrebno storiti za enakovreden, uravnotežen in spoštljiv partnerski odnos, v katerem se bom počutila varno, sprejeto, spoštovano, oboževano, slišano in ljubljeno?

Vprašala sem duhovno vodstvo in med drugim prejela naslednje misli.

“Vzpostavljaj enakomeren, enakovreden odnos do sebe. To je odnos, kako si ti v svetu. Ali si dovolj, ali si dovolj dobra, ali si dovolj vredna, ali si enako vredna kot drugi? In ali so vsi enakovredni med seboj s tvojega pogleda? Poglej, zakaj je nekdo v tvojih očeh višji kot nekdo drug, zakaj je tvoj odnos do nekoga drugačen, kot do nekoga drugega, zakaj si nekje lahko sproščena in nekje ne moreš biti, zakaj se nekje zapiraš in zakaj se nekje izživljaš. Spremljaj brez obsodb. Spremljaj in popravljaj. Spreminjaj tisto, kar ti ni všeč, kar ti ne služi več, kar ne podpira tega, kar si ti želiš.

Ko boš sama sebe oboževala, se čutila varno v sebi in s sabo, vedela, da si enako vredna kot vsi drugi, da si enakopravna, da imaš enake pravice kot vsi drugi, da imaš pravico biti ti, pravico do zadovoljevanja svojih potreb, pravico do tega, da si slišana, pravico do tega, da imaš svoje mnenje, in da ga tudi poveš, pravico, da svoje mnenje oblikuješ, da slišiš tako, kot ti slišiš, kot ti želiš slišati, da vidiš to in interpretiraš tako, kot je to zate resnično, da imaš pravico biti. Da imaš pravico ljubiti, pravico reči ne, pravico biti sama, pravico se odmakniti, biti zadržana, in pravico ne razlagati svojih odločitev.

Ko boš sama s sabo ugotovila, da se slišiš, da prisluhneš sebi, svojim potrebam, svojim bolečinam, svojim željam, svoji ljubezni, si verjameš, ko boš sama zase dovolj, ko se boš spoštovala, ko boš spoštovala sebe in svoje pravice, ko boš spoštovala tudi svoje dolžnosti, ko boš iskrena do sebe in iskrena do drugih, takrat bo tak odnos možen.

Najprej moraš vedeti, kaj nekaj je, da boš znala prepoznati in to živeti, udejanjati in tudi ceniti. Če nečesa ne poznaš, ne prepoznaš, kako boš vedela, da to imaš?”

(Nadangel Kamuel; kanalizirala Manca, 20. 12. 2018)