Coaching

Storitve                

 

 1. Kaj je coaching in kaj so njegove koristi?
 2. Kako je Whole Person Coaching drugačen?
 3. Kako se coaching razlikuje od drugih načinov?
 4. Kako izgleda coaching srečanje?
 5. Kako jaz to počnem – kaj je moj pridih?

 

 1. Kaj je coaching in kaj so njegove koristi?

Coaching vidim kot transformativen proces. Med coachingom postavljam mnogo vprašanj, ki jih uporabim za to, da te vodim, da najdeš svoje odgovore, da ti pomagam videti več, pridobiti več jasnosti in razširiti svoje zavedanje. Pomagam ti spoznati več o sebi, da lahko izkoristiš svoje prednosti in priložnosti ter vidiš svoje slepe pege.

 

 1. Kako je Whole Person Coaching drugačen?

Whole Person Coaching je holističen transformativen proces učenja, ki uporablja pristop z več načini znotraj ene metode. Kot Whole Person coachinja – coachinja, ki te obravnava kot celovito osebo, ti bom pomagala speljati življenjske prehode in spremembe, ki jih želiš v svojem življenju.

Whole Person coaching vidi osebo kot združeno celoto in ji z uporabo tega pristopa pomaga odkriti medsebojno povezanost posameznih vidikov njenega življenja. Medtem ko uporablja celosten proces, Whole Person coach dela s celo osebo: z njenim mentalnim, čustvenim, fizičnim, družabnim in duhovnim aspektom. S stranko na ta način soustvarja znotraj tega coaching razmerja, kar omogoča izvabiti najboljše od obeh, stranke in coacha.

 

 1. Kako se coaching razlikuje od drugih načinov?

Coaching je proces, ki se osredotoča na „tukaj in sedaj“ in ne na daljno preteklost ali prihodnost – a z želeno prihodnostjo v mislih.

Osredotoča se na učenje (in ne poučevanje), iskanje rešitev (in ne prejemanje že izdelanih rešitev) in na razkrivanje zmožnosti; njegov cilj je premik naprej proti želeni prihodnosti.

Coach je vodja postopka, medtem ko je stranka vodja programa: tega, kaj se bo dogajalo, in želenih rezultatov.

Svetovanje (angl. consultiancy) se osredotoča na strokovne izkušnje, ekspertizo in postopke, ki jih imajo svetovalci. Strokovnjaki in svetovalci diagnosticirajo, dajejo nasvete in rešujejo probleme.

Drug način svetovanja (angl. counseling) se osredotoča na vodenje in dajanje nasvetov za nezadovoljive življenjske situacije in okoliščine ter ima zdravilen ali terapevtski pridih.

Terapija in zdravljenje se ukvarjata z zdravljenjem bolečine, ukvarjanjem s psihološkimi ali fizičnimi simptomi in sta zdravilna. Terapija se osredotoča na preteklost in sedanjost.

Sta povezana z zdravjem, medtem ko je coaching povezan z rastjo.

 

Pomembno je omeniti tudi to, da pri coachingu prejmeš orodja oziroma se naučiš tehnik, ki jih lahko prevedeš tudi na druga področja tvojega življenja in uporabiš tudi za druge spremembe ali okoliščine, ki jih utegneš v življenju doživeti. To pripomore k tvoji večji iznajdljivosti in poveča zmožnost uspešnega soočanja z novimi situacijami v življenju.

Gre za tvojo rast, poznavanje sebe, iznajdljivost in tvojo opolnomočenje od znotraj.

 

 1. Kako izgleda coaching srečanje z mano?

Običajno gre za 60-minutno spletno srečanje (Zoom). Kako izgleda, zavisi od tega, kaj potrebuješ in izbereš.

Če je tvoja izbira srečanje, ki vključuje coaching in svetovanje (v zvezi z visoko senzitivnostjo), ti bom posredovala možne rešitve, nato pa bova raziskali, katere in kako bi najbolje delovale v tvojem življenju.

Moj obsežnejši paket (12-tedenski program) se začne s spoznavnim srečanjem, v katerem greva čez tvoje celotno življenje, vrednote in želje. Na ta način obe veva, kje se trenutno, ob začetku coaching razmerja, nahajaš. Narediva načrt za naslednja srečanja. S tem paketom – transformativnim programom – prejmeš tudi mojo podporo po elektronski pošti; kot spodbudo, krepitev tvoje odgovornosti in vodstvo na tvoji poti.

Ti si vodja tega, kaj bova raziskovali in s čim se bova ukvarjali. Če ne veš točno, na kaj se osredotočiti, ti pomagam do potrebne jasnosti.

Moje tipično coaching srečanje se začne s tem, da ti podeliš, o čem želiš govoriti in kaj si želiš doseči. Nato se podava na raziskovanje, da najdeva načine za ustvarjanje prihodnosti, ki jo želiš, in premagovanje ovir, ki ti preprečujejo to živeti že sedaj.

Odvisno od tega kaj potrebuješ (in kaj mi intuicija pove), nasloviva tisto, kar je potrebno, in govoriva o orodjih, praksah in delu, ki ga je potrebno opraviti.

Srečanje zapustiš s seznamom konkretnih korakov, s katerimi boš pridobljena spoznanja vnesla v svoje življenje.

 

 1. Kako jaz to počnem – kaj je moj pridih?

Pri svojem delu uporabljam življenjski coaching po metodi Whole Person, hkrati pa je tudi moj osnovni pristop holističen. Ob delu z visoko senzitivnimi damami uporabljam različne načine in pristope ter svoje znanje o visoki senzitivnosti.

Strokovno znanje o visoki senzitivnosti in to, da sem tudi sama visoko senzitivna ženska, mi omogoča, da ne samo spoštujem, da tisto, o čemer govoriš, JE pomembno zate, ampak do določene mere tudi vem, kako to je.

Če si visoko senzitivna, bo vse najino delo obarvano z upoštevanjem tega dejstva.

Moji glavni cilji so:

 • ustvarjanje zavedanja o visoki senzitivnosti,
 • spreminjanje tvojega pogleda nase, če te obstoječi ne podpira,
 • razširjanje zavedanja in poznavanja sebe in svojega življenja ter
 • ustvarjanje močnega notranjega temelja za spoštovanje do sebe in občutek sebe.

Za odkrivanje tega, kar je potrebno videti, uporabljam oziroma poslušam svojo intuicijo, in ni me strah iti globlje. Pri delu uporabljam telo, čustva, energijo in visoko senzitivnost. Moje in tvoje.

Po mojem mnenju in izkušnjah je vse povezano. Vsak posamezen delček nas, naših življenj, sveta, Zemlje, vesolja, itd. se sporazumeva z drugimi in vsak vpliva na druge. Zato je za spremembo nečesa potrebno imeti širšo sliko. Ob delu z menoj boš dobila ta širši pogled nase, na svoje življenje ter spremenjeno perspektivo, če bo to potrebno.

Glede na eno od prejšnjih točk želim dodati, da se v najinem delu lahko dotakneva tvoje preteklosti. Veliko visoko senzitivnih posameznikov sebe ne vidi v dobri luči, temveč ima občutek, da je z njimi nekaj narobe, ali da so manj od ostalih – in to je povezano s preteklostjo. Preteklost in okolje, v katerem so živeli in odraščali, ima na visoko senzitivne osebe še večji vpliv kot na posameznike, ki niso visoko senzitivni. Če potrebuješ drugačen pogled, ti bom pomagala nase pogledati drugače, skozi oči nekoga, ki ve, da je visoko senzitiven, in ne nekoga, ki misli, da je z njim nekaj narobe.

 

Sem certificirana coachinja.

 • Certificirana Whole Person coachinja (WPCC) s strani moje coaching šole Coach Training World.
 • Kot ICF pridružena certificirana coachinja (ACC) s strani Mednarodne coaching federacije (ICF).

 

 

Storitve

 

Stik z menoj:     📧     

 

Posamezno coaching srečanje                                              Transformativni program

 

Vprašalnik

 

Fotografija: Anja Benedik

 

Verjamem, da v življenju uspeš, če živiš na svoj način, in da je to, da si sposoben (pre)živeti na svoj način, pravzaprav edini pravi uspeh v življenju. A da ta svoj način v poplavi vseh, ki obstajajo, sploh najdeš, je potrebno poznavanje sebe.

To je ključnega pomena zlasti za visoko senzitivne, ki imajo na eni strani vpogled v ogromen nabor načinov okrog sebe, a po drugi strani večina teh zanje ni zdrava, saj ne podpirajo njihovega ustroja oziroma bolj občutljivega živčnega sistema in njegovih potreb.

 

 

KAJ PRAVIJO O MENI IN MOJEM DELU:

 

Za delo z Manco sem se odločila, ker sem iskala nekoga, ki bi poznal lastnost visoke senzitivnosti, in pogovarjati se z nekom takim je bilo zelo koristno. (…) Še posebej mi je bilo všeč, kako zelo pozorno me je poslušala ter mi pomagala spoznavati in dajati v red moje misli in čustva. Ni mi govorila, kaj je prav ali kaj naj storim, ampak mi je pomagala najti moje lastne odgovore. Všeč mi je bilo tudi to, kako mi je na praktičen način pomagala, da sem naredila spremembe v mojem vsakdanjem življenju.

Tudi njeno uvodno raziskovalno srečanje mi je zelo pomagalo, saj sem si tako lahko naredila mentalni zemljevid svojega življenja: kdo sem, kaj si želim, kaj so moji cilji, moje vrednote. To je bila zame nova izkušnja, taka, ki mi je dala moč, saj mi je dala nekakšen kompas, da se znajdem v življenju.“

– Ivi, Grčija

 

Manca je bila potrpežljiva in prisotna z mano, tako da sem se počutila dovolj sproščeno deliti svoje negotovosti. Kadar sem se ujela v past svojega ozkega razmišljanja, me je znala nežno pripeljati tja, kjer sem lahko videla celotno sliko. Kot visoko senzitivna oseba res cenim Mančino razumevanje in hkrati profesionalnost glede moje ranljivosti.“

– Yannan, Velika Britanija

 

Manca deluje zelo mirno in vedno ustvari topel in varen prostor, v katerem lahko raziskujem zahtevne stvari. Večino svojega življenja sem živela “v glavi.“

– Kim H., ZDA

 

Takoj je ustvarila varno okolje, potrebno za globok vpogled vase in za popolno iskrenost. V njeni podpirajoči, sočutni in neobsojajoči prisotnosti ter ob njenih diskretnih in pravočasnih posredovanjih (naj so bila to vprašanja, uvidi ali celo zgolj njena tišina) sva sloj za slojem luščili omejujoča prepričanja ter neodkrite potlačene resnice in potrebe.

… imam sedaj, zahvaljujoč njej, še več samozavedanja ter sem bolj v stiku s svojo notranjo modrostjo.“

– Evdoxia Stoupi, 47, Greece

 

 

Poveživa se!