Coaching

Dobrodošli v svet coachinga. Podobno kot v športu gre tudi na osebnem ali duhovnem področju za razvoj sposobnosti posameznika, za učenje in uvajanje novih veščin v življenje, za trening in za rast posameznika. Coach je na tej poti dragocena pomoč, podpora in spodbuda, a delo, trening je v celoti na ramenih posameznika, je njegova odgovornost in njegova priložnost. Coach je zaupnik in sopotnik na poti te rasti, popolnoma zaupa in verjame v posameznika ter mu pomaga priti do želenega cilja.

Ne dajem vam odgovorov in rešitev, pomagam vam, da jih VI najdete – svoje lastne, izdelane po meri 🙂

Coaching je proces iskanja svojih rešitev v varnem okolju, v spremstvu in pod vodstvom osebe, ki je usposobljena, da vodi druge po tej poti, ki je polno prisotna, ki aktivno posluša, gleda in čuti, posluša z radovednostjo in odprtostjo ter nudi podporo in razumevanje. Usmerjen je v ustvarjanje želene prihodnosti, v odkrivanje in odstranjevanje ovir na tej poti, črpa pa tudi iz tega, kar se je v preteklosti za posameznika že izkazalo za uspešno. Coach tekom tega procesa lahko predstavi možne načine ali svoje videnje predstavljenega, a končna rešitev, odločitev je v domeni stranke in tista, ki je najbolj prava zanjo. In ob koncu to, s čimer odkoraka, ni le (njena) rešitev, ampak tudi večje zavedanje svoje moči, večja jasnost, drugačno zavedanje sebe in dogajanja … in sčasoma ta način postavljanja vprašanj postane njen lasten način delovanja. Za tiste, ki dovolijo in so odprti. Za tiste, ki so pripravljeni na delo in vztrajni.

Če tekom trajanja coaching razmerja ugotovim, da rešitev situacije presega moje sposobnosti in da je bolj v domeni terapevta ali kakšnega drugega strokovnjaka, stranki predlagam, da poišče pomoč pri strokovnjaku ustrezne stroke.

 

Metoda „Whole Person“

Whole Person“ coaching je metoda, ki posameznika vidi kot zaokroženo celoto medsebojno povezanih delov: uma (psihe), srca (čustev), telesa, duhovne komponente (duh) in človeškega obnašanja (odnosi z drugimi). Z upoštevanjem vseh teh delov posameznika mu pomaga razkriti medsebojne povezave in medsebojne vplive različnih vidikov njegovega življenja. Razmerje, ki ga soustvarita stranka in coach, omogoča varen in zaupen prostor, kjer lahko poteka raziskovanje in odkrivanje ovir, odgovorov, novih načinov … brez presojanja ali obsojanja, temveč s sočutjem in razumevanjem. Osredotoča se na to, kar je mogoče, in ustvarja spremembo s tem, ko širi perspektive in možnosti ter povečuje strankine prirojene moči in vire (povzeto po spletni strani Coach Training World). Več o metodi si lahko preberete tukaj.

 

Zakaj jaz?

Zakaj pa ne?

Na to pot sem stopila, da bi pomagala visoko senzitivnim osebam, s tem pa tudi sebi. Pri coachingu in vsem, kar ga spremlja, čutim, da zares lahko izrazim vse vidike sebe ter da lahko s pomočjo intuicije in vsega, kar sem skozi življenje spoznala, zares služim. Brez cenzure, brez rigidnih pravil in srčno po moje. Več o mojem srečanju s coachingom si lahko preberete tukaj.

Bistvo coachinga je zame v najprej ustvariti varen in zaupen prostor, kjer se oseba počuti varno, lahko pove, kar ji leži na duši, jo teži ali veseli. Poslušam jo brez obsojanja, moraliziranja in prekinjanja, sem tam zanjo in jo podpiram. Velikokrat je že sam pogovor ali celo njena pripoved dovolj, da veliko stvari vidi v drugačni luči.

Sama kot visoko senzitivna oseba in kot oseba, ki visoko senzitivnost dobro pozna tudi s teoretičnega vidika, vem, s kakšnimi težavami se visoko senzitivni srečujemo, zato tudi vem, kakšna dragocenost je, ko svoje izkušnje lahko deliš z nekom, ki jih razume. Z nekom, za katerega tvoja težava ni neka malenkost ali kaprica, prevelika občutljivost ali kompliciranje, temveč spoštuje položaj, v katerem si, in posluša, ker ve, da očitno to zate predstavlja oviro ali izziv. Večina (80 %) ljudi ni visoko senzitivnih in če so zmožni na stvar pogledati zgolj s svoje perspektive, zanje težave manjšine res ne morejo biti drugačne kot „nič takega“.

Z veseljem pa sodelujem tudi z osebami, ki niso visoko senzitivne. Zanje moja senzitivnost lahko predstavlja drugačen pogled in mi hkrati pomaga, da jih lahko še bolje podpiram.

 

Moj način

Kot certificirana Whole Person življenjska coachinja vidim osebo celostno, kot preplet vsega, kar je: uma, čustev, odnosov in duha v fizičnem telesu ter verjamem v ta njen potencial, ki je zmožen ponuditi odgovore na vprašanja, ki jih oseba ima. Prepoznanje celote vsega, kar je, ji omogoči uvideti povezanost vseh področij svojega življenja in najti rešitve v sebi. Z vsem, kar sem in kar vem, ji v varnem zaupnem okolju ob pomoči vprašanj, opažanj in predlogov pomagam vrniti vse tiste delčke sebe, ki jih je v preteklosti skrila, ker niso bili ustrezni. In jo podpiram pri tem, da postane cela in najde SVOJ način v življenju.

   * 30-minutni uvodni brezplačni posvet (po spletu – Skype, Zoom)

Namenjen je razjasnitvi morebitnih nejasnosti in spoznavanju. V tem času lahko stranka postavlja vprašanja in pove svoje želje oziroma cilje, jaz pa dam dodatne informacije, da lahko izbere pravi način sodelovanja.

   * Podpis pogodbe

Sodelovanje v okviru coaching razmerja je pogodbeno urejeno. Dogovarjanje poteka po elektronski poti, v primeru, da stranka potrebuje dodatna pojasnila, pa se dogovoriva za dodatno spletno srečanje.

Kot Whole Person coachinja, certificirana s strani Mednarodne coaching federacije (ICF) in njena članica, sem zavezana njenim pravilom, h katerim spada tudi pogodbeno urejanje coaching razmerij.

   * Coaching razmerje

Srečanja opravljam večinoma preko spleta, obstaja pa tudi možnost osebnih srečanj.

Moj postopek je načeloma sestavljen iz treh delov: uvodnega raziskovalnega srečanja, nadaljnjih srečanj in zaključnega srečanja. Načeloma zato, ker je moj namen pomagati stranki pri tem, s čemer se srečuje, zato nimam že pripravljenih fiksnih pravil ali programa, ampak sledim željam in potrebam posameznika.

V raziskovalnem srečanju v približno treh urah obe s stranko dobiva vpogled v njeno življenje preko posameznih njegovih področij, strankinega zadovoljstva z njimi in želenega stanja na posameznem področju. Ta pregled je zares dragocen, saj omogoči videti povezave in medsebojne vplive posameznih delov življenja, ki jih običajno spregledamo. V nadaljevanju se posvetiva ugotavljanju njej najbolj pomembnih vrednot (vrednote, ki so naš notranji kompas, v vsakodni mimobežnosti kar pozabimo upoštevati ali ne pomislimo nanje). Na tej podlagi narediva plan coachinga in mu v nadaljnjih srečanjih slediva – razen, če stranka izbere drugače. Vsebina in plan coachinga, tako celotnega coaching razmerja, kot posameznega srečanja, sta namreč popolnoma v domeni stranke. Coach je tu za stranko, da ji sledi in jo podpira na njej ustrezen način. Zaključno srečanje je namenjeno pogledu na prehojeno pot, priznanju in proslavljanju napredka; predvidoma traja od pol ure do ene ure.

Življenjske spremembe se ne zgodijo čez noč; da so lahko uspešne in trajne, je potreben določen čas, zato poleg raziskovalnega srečanja priporočam srečanja v daljšem časovnem obdobju, na primer tri mesece do pol leta (seveda je to odvisno od želene spremembe); pogostost srečanj (tedensko, na dva ali tri tedne, enkrat mesečno) je odvisna od posamezne situacije.

V času trajanja coaching razmerja in en mesec po tem nudim tudi podporo preko elektronske pošte.

 

Več informacij

Če vas zanima več o mojih storitvah, vas vabim, da mi pišete na manca@mancaklinar.com. Z veseljem se dogovorim z vami za brezplačen posvet, ali vam pošljem ponudbo z več podrobnostmi. Vabljeni!